Köpvillkor

Allmänt

 • För dig som är privatperson gäller Konsumentköplagen. Detta är en strikt bestämmelse, vilket innebär att lagen gäller trots att du har avtalat om något annat. 
 • För företag inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.
 • Det är mycket viktigt att du lämnar en korrekt information vid registreringen på vår hemsida. Dessa uppgifter kommer att användas i hela processen.
 •  WidalDesign lagerhåller inga produkter (förutom tillbehör). Allt produceras mot kundens godkända beställning.
 • WidalDesign är inte ansvarig för skador som uppstår vid montering/installation som utförs av kund.

Beställning och betalning (läs mer i detalj under “beställningsprocess”)

 • Du beställer via vår säljare. Kommunikation sker via telefon och mejl. Efter att vi tillsammans kommit fram till vad det är du vill köpa mejlar vi dig offert och orderbekräftelse. I detta dokument anges pris (ink. moms), material, ytbehandlingar, ritning med mått och vikter samt design, överenskommen monteringslösning, monteringsanvisning samt leveranstid och fraktkostnader.
 • Du behöver acceptera offerten och noga läsa igenom Orderbekräftelsen och återkomma vid minsta tveksamhet. När du är nöjd skriver du på Orderbekräftelsen och scannar eller fotograferar den och skickar det till oss via mejl. I och med att du godkänner Orderbekräftelsen har du accepterat köpet (här blir affären bindande). Vi börjar tillverkningen av din skräddarsydda produkt.
 • Försäljning kan ej ske till omyndiga eller personer under 18 år.
 • Betalning sker efter mottagen leverans via faktura (efter godkänd kreditprövning) 10 dagar.

Ändring av beställning

 • Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att du skickat skrivit på Orderbekräftelse. Om ändringen godkänns, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har i regel ångerrätt men inte på specialtillverkade produkter, läs mer om Ångerrätt längre ner.

Frakt och leverans

 • Utöver priset tillkommer fraktkostnad. Fraktkostnaden är en del i Orderbekräftelsen som du skall godkänna.
 • Vi ger ingen ersättning för försenad leverans. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.
 • Det är ditt ansvar att se till att adressen som du angett vid beställningstillfället är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.

Ej uthämtad försändelse

 • Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss. Vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till Inkasso.

Ägarförbehåll

 • WidalDesign förbehåller sig äganderätten till produkten till full betalning skett. Det innebär att varorna ej får infogas med annat eller på annat sätt förfogas över så äganderätten bryts innan full betalning skett.

Avbeställning

 • Avbeställning av en för dig specialtillverkad produkt efter godkänt Orderbekräftelse är inte möjlig.

Ångerrätt

 • Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Dock gäller detta inte ångerrätt för specialtillverkade produkter enligt Distansköpslagen –och hemköpslagen (2005:59), därför är Orderbekräftelsen och ditt godkännande av denna ytterst viktig.

Reklamationer

 • Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år, beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Felaktig vara

 • Köparen skall omgående undersöka produkterna efter mottagen leverans.
 • Skall reklameras till info@widaldesign.se inom 5 dagar från leveranstillfället. Bifoga bilder, beskrivning och ordernummer vid kontakt.
 • Vi behandlar ärendet och meddelar dig som kund om det är en godkänd reklamation. Felaktig vara är en produkt som inte överensstämmer med godkänd Orderbekräftelse.
 • Vid godkänd reklamation skickar WidalDesign dig en ny vara.
 • Du får en retursedel av oss som du använder och fäster på godset som samma transportör hämtar upp på en utsatt tid.
 • Om det godkända reklamationen inte returneras till WidalDesign inom 10 dagar, debiteras den nya varan samt frakten till fullo.

Transportskador

 • Synliga skador skall vara noterade på frakthandlingen i samband med mottagningen av godset. Om inte detta är gjort blir reklamation ej möjlig.
 • Dolda skador (uppackningsskador) skall anmälas till info@widaldesign.se inom 7 dagar från mottagandet. Bifoga bilder, beskrivning och order –och sändningsnummer.
 • Behåll alltid skadat gods och emballage samt gör det tillgängligt för eventuell besiktning.
 • Godkänns transportskadan driver WidalDesign ärendet vidare mot transportbolaget och skickar en ny vara så fort som möjligt med beaktande att vi tillverkar skräddarsydda produkter.
 • Vi rekommenderar att eventuella hantverkare inte beställs förrän varan mottagits, inspekterats och godkänts. WidalDesign kompenserar inte för merkostnader för hantverkare som bokats innan leveransen godkänts av er. Vi frånsäger oss även ansvar om komplikationer uppstått som följd av att hantverkare inte följt angivna monteringsanvisningar.
 

Information och bilder

 • Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor som förekommer i vårt sortiment. Bilder ska inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.
 
Köp- & Leveransavtal
Force Majeure
 • Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

 • Om du är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av Allmän domstol.

Leveransvillkor

Allmänt

 • Vid tillverkningen av skräddarsydda produkter är det mycket svårt att i förväg avgöra leveranstid.  
 • Vi kommer att så fort vi har fått ett grepp om vad det är som skall göras komma med en uppskattad tidsplan. för projektet/produkten. Slutlig leveranstid anges i Orderbekräftelsen. Vi kommer att ge förslag på olika leveranssätt och enas om vad som fungerar för er.
 • Transporter sker med DHL eller Schenker, men du kan även välja att hämta själv på vårt lager i Getinge utanför Halmstad efter överenskommelse.
 • Leverans med fraktbolagen tar vanligtvis mellan 2-5 vardagar.

Fraktkostnad

 • Baseras på varans vikt, storlek och inom vilken zon den skall levereras i Sverige. Fraktkostnaden kommer vara en del i de kostnader som specificeras på Orderbekräftelsen. Vi utgår från den leverans du gav oss då du registrerade dig på vår hemsida. Produkter i plåt och stål är ofta tunga och skrymmande vilket påverkar fraktsätt och fraktkostnader.
 • Standardleverans dagtid – bostadsadress (privatpersoner)
 

Standardleverans dagtid – bostadsadress (privatpersoner) 

Leverans av DHL direkt till din bostad

 • När frakten bokats av oss får du ett meddelande att varan är på väg. Fraktbolaget hämtar varan hos oss och lastar sedan av den på terminalen. Därefter skickar de ett meddelande till dig med förslag på leveransdag. Du får svara på meddelandet och bekräfta det alternativ som uppges eller ringa fraktbolaget och komma överens om en annan dag som passar dig bättre.
 • Du måste vara på plats för att ta emot leveransen och uppvisa din legitimation. Om du inte är på plats när fraktbolaget kommer med leveransen debiteras du en extra kostnad för att de måste köra tillbaka varan och lasta av den på terminalen igen. Om denna extra kostnad uppkommer så fakturerar vi dig denna extra kostnad.
 

Leverans kvällstid – bostadsadress (privatpersoner)

 • Leverans kvällstid innebär leveranser efter 16:00. Detta alternativ kan medföra någon dags fördröjning av leveransen. Det tillkommer även en extra kostnad för att boka leverans på kvällstid och priset varierar stort över hela landet (tyvärr erbjuds inte detta alternativ på alla orter i Sverige.)
 • Om du inte är på plats när fraktbolaget kommer med leveransen debiteras du en extra kostnad för att de måste köra tillbaka varan och lasta av den på terminalen igen. Om denna extra kostnad uppkommer så fakturerar vi dig denna extra kostnad.
 

Standardleverans – företagsadress (företag och arbetsplatser)

 • DHL för frakt av produkter med en totalvikt på max 1000 kg. DHL aviserar innan de levererar.
 • Schenker för frakt av produkter med en totalvikt från 1000 kg och uppåt. Schenker aviserar inte innan de levererar, de dyker bara upp och förväntar sig att folk finns på plats. Schenker förväntar sig att det finns en truck eller liknande på plats för att lyfta av varorna från sidan på lastbilen. Önskar ni avisering innan, där ni och Schenker kommer överens om en leveransdag så får vi kolla upp om det är möjligt med Schenker till just den adress ni önskar och för de varor ni beställt.

 

Leverans utan kvittens (företag, arbetsplatser och privatpersoner)

 • Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du välja leverans utan kvittens. Fraktbolaget lämnar varan vid din bostad/företag och du behöver inte vara på plats och ta emot leveransen. Väljer du leverans utan kvittens är det viktigt att du är medveten om att skulle varan bli stulen efter att den levererats till din adress är det du själv som får stå för förlusten. Om du i efterhand kommer på att du vill ändra från standardleverans till leverans utan kvittens så tar fraktbolaget ut en extra kostnad för att ändra fraktmetoden. Om denna extra kostnad uppkommer så fakturerar vi dig denna extra kostnad.