INTEGRITETSPOLICY

Widal IndustriDesign AB/WidalDesign, org.nr. 559240-8875, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband förfrågningar du skickar till oss eller beställningar och köp som du genomför.

Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Har du frågor om hur vi behandlar din personliga information eller vill påkalla någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss via info@widaldesign.se

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig.

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersatte PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018. Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Om vi mottar en begäran från dig kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut informationen till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad av dig.

Vilka personuppgifter, varför och hur länge?

Vi samlar in förnamn, efternamn, företag/organisation, e-post, person-/org.nr, momsnummer, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer, IP-adress. Vi behöver den här informationen för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig som kund (t ex skicka en offert, leverera varor till dig, ta betalt och motsvarande) samt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (bokföringslagen, reklamationsrätt och liknande).

Informationen sparas i sju år.

Vi behandlar inga större mängder personlig information. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vi hanterar alltid din personliga information på ett säkert sätt i särskilda system som är lösenordskyddade och krypterade. Hos oss hanteras endast den personliga information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder

Vid leverans till dig eller ditt företag

För att uppfylla vårt avtal med dig måste vi lämna vidare ditt namn, adress, telefon, e-postadress till vår logistikpartner. Ansvaret för din personliga information övergår då till vår partner.

Informationen sparas i sju år.

Nyhetsbrev

Vi sparar och använder din e-postadress för att nå dig efter att du har handlat i vår e-handel eller på annat sätt via oss.

Du kan alltid på ett enkelt sätt, och när som helst, avanmäla dig från nyhetsbrevet via länkar i mailet eller i kontakt med oss. Informationen sparas så länge du önskar få information från oss.

Kundtjänstärenden

Vi sparar information som du lämnar i kontakt med vår kundtjänst så länge som vi har en rättslig förpliktelse (konsumentlagstiftning, reklamationsrätt och motsvarande) och gör en intresseavvägning för att kunna hantera våra kundtjänstärenden på bästa sätt och uppfylla vårt åtagande mot dig som kund.

Informationen sparas i tre år.

Cookies

Cookies är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av webbplatsen.

Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare till att inte acceptera cookies.

Vi använder Adwords, Facebook, Instagram samt Pinterest. Vi använder Facebook pixel för spårning av aktiviteter på vår sajt och Google Analytics för att förbättra våra tjänster och erbjudande ur marknadsföringssynpunkt

Information till andra

Vi lämnar aldrig ifrån oss din personliga information till utomstående förutom till logistikpartner, samarbetspartners, partner för betallösningar, försäkringspartner, revisionsbyrån samt vid rättsliga förpliktelser. De som tar emot informationen är självständigt personuppgiftsansvariga.

KONTAKTUPPGIFTER

Widal Design AB (org.nr 559240-8875) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

WidalDesign AB

Ekebergsvägen 17

305 75  Getinge

info@widaldesign.se

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 25 maj, 2021 och kan komma att ändras.