Previous
Next

Kvalitet & miljö

”Rätt från mig” genomsyrar hela vår verksamhet. Tillsammans med vårt ledningssystem, är detta grunden för att den överenskomna kvaliteten och höga servicenivån kan hållas gentemot alla våra kunder och samarbetspartners.

Hos oss på WidalDesign ska kunden alltid känna sig betydande och i fokus. Vi är genuint engagerade, alltid med kundens bästa för ögonen.

Vi anser att effektiva processer, rätt kvalitet och en god arbetsmiljö är en förutsättning för vår affärsidé och gemensamt skapas både nöjda kunder och nöjda medarbetare.

Våra ledstjärnor är...

  • …att rätt kvalitet i alla lägen skall vara vårt viktigaste konkurrensmedel.
  • …att göra rätt från början och leverera i rätt tid.
  • att vårda och utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som kunder och övriga intressenter ställer på oss.
  • …att genomföra ständiga förbättringar i verksamheten bland annat genom att jobba med förebyggande åtgärder, samt ur miljösynpunkt förebygga föroreningar.
  • …att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning och övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde.
  • …att löpande analysera, utvärdera våra processer beträffande företagets arbete med ständiga förbättringar av såväl våra processer samt företagets miljöpåverkan.
  • …att i den mån det är möjligt välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete.

Ladda ner våra certifieringar

tillverkning & material

Läs mer om våra tillverkningsmetoder & material

Vi erbjuder unika, vackra och inspirerande designlösningar som förskönar och skyddar hem och publika miljöer. Vi tillverkar hållbara och underhållsfria produkter i främst av stål och plåt och använder oss av den senaste laserskärningstekniken. Med engagemang, kunskap och känsla – välkommen till WidalDesign!

Kontakt

Besöksadress

  • Ekebergsvägen 17
  • 305 75 Getinge